ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Останнє оновлення: 9 червня 2023р.


Ця Публічна оферта, надалі – «Оферта», є офіційною публічною пропозицією, про придбання інформаційно-консультаційних послуг ФОП Юдашкін Владислав Валерійович, з реєстраційним номером 2010350000000199796, яка діє на підставі Статуту, та залучених на умовах даної Оферти третіх осіб (надалі – «Компанія»), що адресована необмеженому колу осіб та розміщена на Інтернет-сайті за адресою: https://kepstrade.com, надалі – «Сайт».


1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник та/або Учасники (в усіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Компанії на умовах даної Оферти, який надав свої персональні дані та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Компанією. Компанія не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги діючого законодавства.


1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззастережне прийняття даної Оферти.


1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги та/або Коучинг, які надаються Компанією на умовах даної Оферти.


1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражається у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.


1.5. Посилання на Сайт — буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Компанії в мережі Інтернет.


1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.


1.7. Тренінг — це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.


1.8. Коучинг – це Тренінг, який проводиться з Учасником в індивідуальному форматі на умовах цієї Оферти.


1.9. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг в рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї Послуги Учасники можуть обрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах даної Оферти.


1.10. Реєстрація Учасника (надалі – Реєстрація в усіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за Посиланням на Сайт з наступним наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Компанії та/або іншим способом на умовах даної Оферти.


1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Компанії надає Учаснику Тренінгу та/або Коучингу право на отримання Послуг Компанії умовах даної Оферти.


2. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.


2.2. Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, надалі – «e-mail», перед початком трансляції Вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримане, перейшовши за яким Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами даної Оферти, в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінару. У разі надання персонального посилання на запису Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.


2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютеру або іншого мобільного пристрою.


2.4. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, не залежних від Компанії, в тому числі через невиконання Учасником, в тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.


2.5. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінару, лекторів, тривалість Вебінару, змінювати (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.


2.6. У випадку, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати та/або часу Вебінару, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нові дату та/або час, а також Персональне посилання для участі у такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e-mail.


2.7. Компанія має право не допускати до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.


2.8. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.


2.9. У разі пропуску Учасником Вебінару, в тому числі з причин, незалежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали.


2.10. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Вебінару, Компанія має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару.


2.11. Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінару, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Компанією щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.


2.12. По закінченню Вебінару Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п.2.2. даної Оферти, за власним розсудом Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь у такому Вебінарі.


3. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ

3.1. Для участі у Тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.


3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Тренінгу.


3.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, не залежних від Компанії.


3.4. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника на вказаний при Реєстрації контактний e-mail.


3.5. У випадку, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.


3.6. Компанія має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.


3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Компанії, згідно п. 6.1.4. Оферти, в тому числі з причин, незалежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На власний розсуд Компанія має право запропонувати такому Учаснику участь на аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.


3.8. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу Компанія має право на власний розсуд припинити надання Послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.


3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Компанією щодо всього Тренінгу або його частини.


3.10. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах Пакету Учасника.


3.11. По закінченню Тренінгу Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. даної Оферти,за власним розсудом Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь у Тренінгу.


4. ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОУЧИНГУ

4.1. Для участі у Коучингу Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови данної Оферти.


4.2. Заповнення Анкети перед Коучингом та передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Коучингу.


4.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Коучингу, яка виникла з причин, не залежних від Компанії.


4.4. Компанія має право на свій розсуд визначати місце, тему Коучингу, його тривалість, лекторів, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника про це.


4.5. Компанія узгоджує з Учасником дату та час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Компанією дату та час.


4.6. У разі систематичного пропуску (два та більше разів) Коучингу без завчасного (не пізніше ніж за 12 годин) попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Компанією дату та час, з причин, незалежних від Компанії. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на власний розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Компанії вважаються наданими належним чином.


4.7. Компанія має право не допускати до участі у Коучингу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.


4.8. У випадку порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучингу, Компанія має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Коучингу, в ході якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику в наданні Послуг на умовах цієї Оферти.


5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.


5.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати їх дату, час, місце, змінювати (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.


5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Компанії. При цьому у таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.


5.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.


5.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, дата останнього оновлення вказується перед текстом Оферти.


5.1.7. З метою поліпшення якості обслуговування при зверненні в Компанію по телефону, розмови можуть бути записані. Компанія може зберігати записи розмов. Компанія не передає третім особам записи розмов і не використовує їх будь-яким іншим чином. Такі записи є конфіденційною інформацією.


5.2. Обов’язки Компанії:

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.


5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту персональних даних.


5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників щодо послуг Компанії та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.


5.2.4. У повному обсязі повернути грошові кошти Учаснику виключно у випадку повного скасування Компанією оплаченої Учасником Послуги.


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатись до Компанії для отримання інформації щодо Послуг Компанії, умов їх надання та умов цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті, та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим чи іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіку роботи Компанії.


6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.


6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.


6.1.4. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу встановлену Компанією дату її надання або погодити з Компанією можливість заміни Послуги за умови попередження Компанії за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення можливе лише один раз (крім Коучингу).


6.2. Обов’язки Учасника:

6.2.1. До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.


6.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.


6.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.


6.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Пакетом учасника:

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.


6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.


6.3.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Компанії інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Компанією.


6.3.4. Використовувати отриману від Компанії інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Компанією.


6.3.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Компанії.


6.3.6. Чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.


6.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за виключенням умов даної Оферти.


6.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Компанії, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.


6.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Компанії, інших Учасників та/або третіх осіб.


7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість Послуг Компанії за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) зазначається на Сайті та може змінюватися в залежності від наближення до дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті.


7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.


7.3. Послуга надається Компанією після повної, 100 (сто) % її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.


7.4. Учасник має право сплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, що діяла на момент здійснення оплати першої частини.


7.5. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Компанії у відповідності із обраним Учасником способом оплати.


7.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, що є дорожчою від первинної, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у випадку, якщо сума нової Послуги є дешевшою від первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Компанією різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.


7.7. На умовах, що будуть проголошені під час надання Послуги, Компанія може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.


7.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.


7.9. Компанія передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.


7.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Компанії на її власний розсуд.


7.11. Компанія може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.


7.12. В рамках боротьби з відмиванням коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC), Компанія може вимагати у Учасника підтвердити його особистість або пройти додаткову верифікаційну процедуру при оплаті на Сайті.


8. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Компанія надає Учасникам можливість відмовитися від Послуг Компанії (онлайн і офлайн програм) і частково повернути їх оплачену вартість відповідно до наступних правил:


8.1.1. Для онлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на Сайті за вказаним контактним телефоном не пізніше ніж після першого заняття з дня старту програми, або першого дня з моменту покупки послуги, якщо послугою є виключно доступ до закритого комюніті компанії. Заявка на повернення грошових коштів вважається оформленою з моменту заповнення відповідної форми на Сайті.


8.1.2. Для офлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на Сайті за вказаним контактним телефоном не пізніше ніж за два тижні до старту програми.


8.2. Після оформлення заявки повернення здійснюється протягом двох тижнів, якщо заявка розглянута, та схвалена (для України) або протягом місяця (для інших країн).


8.3. При оформленні повернення утримується сервісний збір і комісія банку за рух грошових коштів в залежності від банківської/платіжної системи.


8.4. У зв’язку з необхідністю бронювання місць на курсах/програмах Компанія не повертає передоплату за такі курси/програми.


8.5. Компанія надає Учаснику право відкласти навчання та перенести на іншу дату участь у онлайн-/офлайн-програмі (Вебінар, Тренінг) за умови попередження Компанії мінімум за 24 (двадцять чотири) години до старту такої програми. Для цього Учаснику необхідно менеджера за телефоном вказаним на Сайті і в якості «Причини повернення» зазначити бажання перенести дату проходження програми та причину такого рішення.


8.6. Зважаючи на той факт, що Коучинг є індивідуальною програмою, питання перенесення участі / резервування сплачених коштів за Коучинг узгоджується між Компанією та Учасником окремо. Повернення коштів за Коучинг регламентується пунктами 8.1.2. та 8.4.


8.7. У випадку перенесення дати участі сплачені за програму кошти Учасника резервуються у Компанії на період у 6 (шість) місяців.


8.8. Учасник має право почати проходження або забронювати місце на відповідній програмі чи аналогічній їй за вартістю у будь-який час протягом визначеного у пункті 8.7. періоду за умови попереднього повідомлення і погодження з Компанією, наявності такої програми у розкладі Компанії та вільних місць на ній. Для звернень використовуйте електронну пошту info@pintosevich.com або контактний телефон, зазначений на Сайті Компанії.


8.9. Зарезервовані кошти можливо розбити на оплату участі у декількох дешевших програмах. Якщо обрана програма коштує дорожче, Учасник зобов’язується доплатити різницю.


8.10. Повторне перенесення участі у програмі, місце на якій було заброньоване за зарезервовані кошти, не допускається. Якщо Учасник не бере участь у такій програмі, сума зарезервованих коштів анулюється.


8.11. Зарезервовані кошти, включаючи їх залишок після бронювання участі у будь-яких програмах, не підлягають поверненню. Повернення коштів регламентується положеннями пунктів 8.1.-8.4. даної Оферти.


8.12. Після спливу шестимісячного періоду резервування коштів Учасник позбавляється права реєструватися на участь у програмах за такі кошти, а сума зарезервованих коштів такого Учасника анулюється.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ТА УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Компанія не дає Учаснику жодних гарантій, щодо Послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з вирішенням конкретних завдань і умов Учасника.


9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Компанією.


9.3. У випадку надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 10.2.3 Оферти, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.


9.4. У разі порушень у роботи мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Компанія не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.


9.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.


9.6. Сумарна відповідальність Компанії за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Компанії.


9.7. Компанія не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань, (4) навичок, вмінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Компанії.


9.8. Учасник, акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації отриманої Учасником під час надання Послуг Компанією.


9.9. Компанія не несе відповідальності за неотримання результату, отримання результату нижче очікувань Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Компанії факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.


9.10. Компанія не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Компанії або Учасника.


9.11. За жодних умов і обставин Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, одержаної Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками під час надання Послуги Компанією.


9.12. За жодних обставин Компанія не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-якої прямі та/або непрямі збитки, заподіяні в результаті будь-якого використання інформації з Сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту; інформації, одержаної від Компанії під час надання будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інше, що виникли, під час надання будь-якої Послуги.


9.13. Компанія не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Компанії форс-мажорних обставин, вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє про це на Сайті.


9.14. Усі спори, що виникають з даної Оферти або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Компанією та Учасником.


9.15. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом, відповідно до чинного процесуального законодавства України.


ІНШІ УМОВИ

10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Компанією та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб, технології.


10.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:


10.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників є Компанія.


10.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою протидії відмиванню коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC).


10.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.


10.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.


10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


10.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом всієї діяльності Компанії, після чого вони будуть знищені Компанією у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.


10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Компанії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.


10.2.8. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».


10.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник надає згоду Компанії на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.10.2.3 цієї Оферти.


10.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки у випадку, якщо ними було дотримано всі вимоги цієї Оферти.


10.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.


10.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не урегульованих нею, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.


10.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Компанією.


10.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти лише після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.


10.8. Проїзд до місця отримання Послуги і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.


10.9. Оферта затверджена Компанією та діє протягом тривалості надання Послуг.


© All Right Reserved. Kepsnode
e-mail us: kepstrade@gmail.com
Made on
Tilda